Våttkort

1 – Introkurs elv, Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

2 – Grunnkurs elv, Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

3 – Sikkerhetskurs elv, Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon.

3 – Teknikkurs elv, Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

4 – Creekkurs elv,Gi elvepadleren en innføring i bekkepadling, og de momentene som følger. Momentene belyses på steder som er veldig relevante, men med lav risiko. Hva er bekkepadling? Hvorfor drive med bekkepadling? Hva skal til for å drive sikker bekkepadling?

5 – Aktivitets lederkurs elv, Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs elv, samt klubbturer på kjente elver

6 – Videregående kurs elv, Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer.

7 – Veilederkurs elv, Deltakeren lærer å planlegge og lede krevende padlekurs og turer. Etter endt kurs er deltakeren kjent med veiledning slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

For videre info om kurs og innhold sjekk ut følgende link: Våttkort_Elv