Songeelva

Generelt – Songeelva i Froland fra Jomås til Osevollen har vekslende stryk og flate strekninger med mye morsom padling. Flere av strykene må rekognoseres før de padles. Se opp for trær over elva.

Vanskelighetsgrad
Øvre del: Stort sett 2 med en del flate partier (1) og to fosser på 3-. Også en foss som ikke har vært padla (5?).
Nedre del: Noen fosser i grad 2+, mot slutten ett lengre strekk (ca. 300m) med 2-3. Mye flatt vann i starten. Fossen mellom Kringla og Osevollen er nok 4+ eller mer.

Padle bar Vannstand –  “Flom”. Der Jomåsveien krysser elva ved Dalsmo er det et hus på østsida med en mur mot elva. Vannet bør ikke stå mer enn 30 cm. under toppen av muren. Vannstand jevnt med toppen er topp.

Beste årstid : Høstflom etter store regnskyll. Elva går opp i løpet av en dag og like fort ned igjen.
Om våren trengs også regn i tillegg til snøsmelting. Ikke så ofte padlebar om våren.

Adkomst Elva slutter i Osedalen i Froland. Kjør dit og ta videre mot Jomås.
Start øvre del: På Leikvangen over 2 fosser der elva kommer nærmest veien.
Stopp øvre del/
start nedre del: Dalskleiva, ved terskel litt etter kryssing av Jomåsveien
Stopp nedre del: På Osevollen eller ved Kringla.
Detaljert Beskrivelse Denne kommer etter hvert.
Spesielle farer Trær over elva. I fossen i øvre del (5?) er det stygge jernstenger etter fløtinga. Sjekk at det ikke er skyting på skytebanen på Mjølhus, da elva går rett i (under) skuddlinja.