Nidelva

Nidelva

Nidelva er vår beste padleelv. Elva er regulert med mange dammer og kraftverk. Takket være reguleringen er det også vann i elva midt på sommeren. Reguleringen pålegger en minstevannføring på 40 kbm/s ut fra den store innsjøen Nelaug, som er tilstrekkelig til å padle i.

Kilandsfallene sør for Flaten.

Andre fosser og stryk i Nidelva som kan padles, er Åmotsfoss like sør for Haugsjåsund, en ganske kraftig foss der elva snevrer seg inn ved en bratt fjellvegg. Grad 3+ – avhengig av vannføring.

Liafossen ved Øy er en kort foss grad 2, ikke særlig interessant.

Gjermundnesfossen, et par kilometer sør for Åmli der rv 41 krysser elva, har noen fine glatte bølger og ei ganske fin kraftig valse på tvers av mesteparten av elva, grad 2-3. Her er det bra forhold for rodeo-padling. Vi hadde i en periode en slalåmbane her, men denne ble tatt av isgang og ble ikke gjenoppbygd. Slalåmbanen var ganske krevende, men ikke spesielt god. Fossen er kort og bred, og ikke lang nok til en skikkelig slalombane.

Suplandsfoss, grad 1-2, ved Simonstad er en steinete og grunn foss uten særlig interessse for elvepadling.