Kilandsfallene

flaten

Generellt

Her er det en minstevannføring hele året på 40 m3. Ofte er det mer vann enn minstevannføringen, som gjør elva mer krevende. I Kilandsområdet er det fosser, stryk og valser av vanskelighetsgrad opp til 2-3+. Stedet er svært egnet for nybegynnere. Elva har få farlige steder, og det er bakevjer og stille vann mellom fossene og strykene.
Dette er vårt hovedpadleområde, med mange varierende stryk som brukes mye til padletrening hele sommeren.Om sommeren er det godt og varmt i vannet, med fine bademuligheter fra svaberg.

Vansklighetsgrad

2-3+

Padlebar Vannstand

I fra minstevannvøring 40m3 og til storflommer 900m3.

Beste årstid

Kan padles 365 dager i året. Best er det gjerne når vannføringa er på ca. 100 m3 vår og høst.

Adkomst

Kommer Vestfra (Grimstad og vestover)

Kjør E18 østover. Etter drøye 3 km, sving til venstre inn på Rv 407 mot Rykene
Etter 4.0 km, sving til venstre inn på Rv 408 mot Blakstad
Etter 12.3 km, er du ved Blakstadbrua. Her tar du av FV 151 mot Bøylefoss (veien som følger elva på østsida videre oppover).
Etter 12 km, sving til venstre inn på Kv 76 mot Arendals Fossekompani/Bøylefoss Kraftstasjon
Når du kommer til Kraftstasjonen fortsetter du rett fram opp en svingete bakke, ca 900 meter lang.
På toppen av denne er det en bom og et skilt som sier at “Bommen stenges uten forvarsel”. Dette har jeg aldri opplevd at har skjedd. Forsett så innover denne veien 3.9 km til du kommer til starten for padlinga (se kart).

Kommer Østfra (Tvedestrand og østtover)

Kjør E18 vestover. Etter drøye 2 kilometer kommer du til Fianekrysset. Der tar du av Rv 415 mot Åmli/Vegårshei. Etter 2,7 km tar du av (ved Hammerdammen i Storelva) Fv 151 mot Blakstad(?). Etter 12,8 km, sving til venstre inn på Kv 76 mot Arendals Fossekompani/Bøylefoss Kraftstasjon
Når du kommer til Kraftstasjonen fortsetter du rett fram opp en svingete bakke, ca 900 meter lang.
På toppen av denne er det en bom og et skilt som sier at “Bommen stenges uten forvarsel”. Dette har jeg aldri opplevd at har skjedd. Forsett så innover denne veien 3.9 km til du kommer til starten for padlinga (se kart).

Kommer Sørfra (Arendal/Stoa)

Ta av E18 ved Stoa. Kjør Rv 42 mot Evje. Etter 7.4 km, er du ved Blakstadbrua. Her tar du av FV 151 mot Bøylefoss (veien som følger elva på østsida videre oppover).
Etter 12 km, sving til venstre inn på Kv 76 mot Arendals Fossekompani/Bøylefoss Kraftstasjon
Når du kommer til Kraftstasjonen fortsetter du rett fram opp en svingete bakke, ca 900 meter lang.
På toppen av denne er det en bom og et skilt som sier at “Bommen stenges uten forvarsel”. Dette har jeg aldri opplevd at har skjedd. Forsett så innover denne veien 3.9 km til du kommer til starten for padlinga (se kart).

Detaljert Beskrivelse

Hullet

Hullet ligger midt i stryket ved de gamle brukara etter tømmerrenna. På lav vannstand er dette en av de mest intressante lekeplassene. Det er ei stor bakevje mellom hullet og det venstre brukaret. Selve hullet er ei lita valse der elva går over ein stor stein. Det er dypest på venstre side (på sida av steinen). Her bruker NPK å arrangere sine rodeo konkuranser. Har du ikke en kort båt må de fleste triksa gjøres på venstre side av valsa (høyre side når du ser oppover elva).

“S”en

“S” en er venstre side av høyre hovedløp. Her er det 2 kraftige valser. “S”en går mellom disse. Graden er ca. 3 (+/-) alt etter vannføring. Det er mange måter å padle Sen på, men dette er nok den vanligste. I fra toppen, hold helt inn til land på venstre side og gå inn i bakevja midt i stryket. Surf så ut mellom de 2 valsene til du er langt nok ute til å unngå den nederste. Den øverste valsa, “Arilditt”, er kraftig og svært vannskelig å padle ut av (jeg har ennå bare sett at folk må svømme ut). Den nederste blir du kastet ut av etter hvert. På sommervannføring ≤55 m3 er det mulig å padle gjennom “Arilditt” i fra toppen. Du padler da gjennom på høyre side av valsa.

Bakveien

Grad 1-2. Fin vei for nybegynnere forbi den vanskligste delen av elva. Ulempen er at det kreves en vannføring på næremer 100 m3 eller mer for at det skal være padlebart her.

Surfebølgene

Beste lekeplass rundt 100 m3. Her er det flott stående bølger som egner seg til surfing og flatspin. De 2 første bølgene blir brukt. Den første egner seg bare til surfing, men du på den andre kan gjøre flere triks. På god vannstand spinner du her til du blir både svimmel og kvalm. Det er ei kjempestor bakevje på venstre side. På sommervannføring ≤55 m3 kan du ikke gjøre stort annet enn å surfe. Da er nok hullet bedre.

Geiteklova

Blir ofte betegna som “venstreløpet” av padlere. Grad 2+. Nedre del er ganske grunn ved lav vannføring, så da bør du absolutt ikke velte. Bør synfares før du padler her for første gang. I fra toppen følger du tunga som går ned rett til høyre for dropp/valse. Etter dette kan du padle nesten hvor som helst (litt avhengig av vannføring). Geiteklova blir lettere/tryggere ved mer vannføring, i hvert fall opp til 300 m3.

Leirplassen

Fin leirplass. Her er det også en tønnegrill. Bruk denne og ikke tenn bål. I fra denne leiplassen er det alt starta en skogbrann og vi vil ikke ha flere. Forlat leirplassen i den stand du ønsker å finne den. Det er nå satt opp do og på denne skal du betale (en symbolsk sum) for oppholdet, GJØR DET! Vil ditt opphold her ikke ikke være innenfor rammene av Friluftsloven (Allemannsretten), så ta kontakt med grunneier Torleif Heggland (37 03 92 64/913 38 154). Det er fint hvis du tar kontakt med Torleif uansett hvis du har tenkt å bruke leirplassen.

 Kart

kilandsfalla_kart