INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NIDELVA PADLEKLUBB 2022

Hjertelig velkommen til årsmøte i Frolandia 5. mars kl 17 til kl 18.

Det blir anledning for barna og bade i bassenget under årsmøte under oppsyn av 2 voksne.

Agenda for dagen er vanlige årsmøtesaker.

Saker utenom dette som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til gjennomgang for styret innen 28. februar 2023


Kun medlemmer som pr dags dato har betalt siste års kontingent har stemmerett på møtet.

Påmelding via Spond, kode for klubben : MYKFE

Pizza serveres etter årsmøtet, bekreft gjerne at du kommer på Facebook slik at bestilling av mat blir tilpasset.

Med vennlig hilsen for styret i Nidelva Padleklubb.