Grasrotandelen

Vær med å verv medlemmer for Nidelva padleklubb i grasrotandelen…. Viktig med vervinger nå, før nyttår, da dette vil gi tilbakevirkende kraft for i hele år……..-) Av alt du tipper for går 5% til en eller annen frivilig organisasjon eks: venneforening for høyere skatter i Norge. puddelens landsforbund. synagogen fargerikt fleretall med multirelgiøst fellesskap, (Adr ukjent lagerhall i Oslo).

DU KAN BESTEMME AT DIN ANDEL HELLER GÅR TIL NIDELVA PADLEKLUBB:

Print ut vedlagte vervekort og sett i gang..del ut.. lever bare kortet til din kommisjonær…..

Eller dersom ditt mob nr er reg på ditt spillekort. send: GRASROTANDELEN 994862960 til 2020 tjenesten er gratis.

Alle grasrot medlemmer for NPK får låne gratis kano(er) av klubben…….Ut på tur aldri sur.

Gå til grasrotandelen her.