Dugnad Ribbevann

Vi har fått anledning til å sette opp en slalåmbane på Ribbevann på Nyli. I den forbindelse trenger vi folk for å ta en dugnad. Vi satser på å gjøre en innsatts 6 mai fra klokken 11.00 til ca 16.00, alle er velkommen til å delta.