Category Archives: Viktig info

Her vil viktig informasjon om klubben postes. Det kan handle om innføring av nye rutiner og prosedyrer, endringer i treningstider og andre ting vi tenker er viktig informasjon til klubbens medlemer.

Saksliste Årsmøte 2018

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer som skal signere protokollen.
2.  Behandle idrettslagets årsberetning.
3.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
4.  Behandle forslag og saker.
5.  Fastsette medlemskontingent.
6.  Vedta idrettslagets budsjett.
7.  Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Det nye styret konstituerer seg i etterkant av årsmøte.

Dugnad Ribbevann

Vi har fått anledning til å sette opp en slalåmbane på Ribbevann på Nyli. I den forbindelse trenger vi folk for å ta en dugnad. Vi satser på å gjøre en innsatts 6 mai fra klokken 11.00 til ca 16.00, alle er velkommen til å delta.

Trening i Frolandia

Neste søndag kommer i forbindelse med 1mai, det ble derfor besluttet at dagens trening ble den siste for sesongen. Vi har nå fått mulighet til å sette opp en slalåmbane på Ribbevann og vil satse på at en del av treningen vil foregå der i tiden fremover.

Årsmøte 08.02-17

Vi har avholdt årsmøte, her kommer et utdrag med valgene som ble tatt:

 

                15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Klaus Alstrup som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Klaus Alstrup som styreleder.
4 for 0 mot

 

                15.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo Per Christian Pedersen som nestleder.
Følgende hadde ordet i saken: Harald .
Vedtak: Årsmøtet valgte Per Christian Pedersen som nestleder.
4 for 0 mot

 

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Harald Hervik, Anders Eide, Ole Gunnar Selås, Bjarne Kateraas og Tommy Blokken som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Harald, Anders, Ole Gunnar, Bjarne, Tommy ble valgt til styremedlemmer.

4 for 0 mot

 

15.4 Valg av varamedlemmer: – ikke aktuelt

 

15.5 Valg av revisorer – ikke aktuelt

                15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har                 representasjonsrett

[Styret foreslo Ole Gunnar Selås til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging, her skal også Per Christian værer delaktig.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Ole Gunnar Selås og Per Christian Pedersen til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging

4 for 0 mot

 

15.7 Valg av kasserer

Styret foreslo Bjarne Kateraas som kasserer i klubben.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Bjarne Kateraas ble valgt som kasserer i klubben.

4 for 0 mot

SMS

Nidelva padleklubb har oppretta gratis SMS gruppe for å spre info om padleaktivitet blandt likesinnede… I utgangspunktet er gruppa for klubbens medlemmer, men hensikten er jo å stimulere til mer padling. Så bor du i regionen og har et reelt ønske om av og til bli med på en tur så er du velkommen i gruppa.

Gjør slik: send følgende tekst: NPK PADLING INN til 2077. Så er du medlem.
Skal du ut å padle sprer du melding til alle i gruppa slik: NPK PADLING “din melding” til 2077.

Grasrotandel

Vær med å verv medlemmer for Nidelva padleklubb i grasrotandelen…. Viktig med vervinger nå, før nyttår, da dette vil gi tilbakevirkende kraft for i hele år……..-) Av alt du tipper for går 5% til en eller annen frivilig organisasjon, vi håper flest mulig velger oss.

BESTEMME AT DIN ANDEL GÅR TIL NIDELVA PADLEKLUBB:

Print ut vedlagte vervekort og sett i gang..del ut.. lever bare kortet til din kommisjonær…..

Eller dersom ditt mob nr er reg på ditt spillekort. send: GRASROTANDELEN 994862960 til 2020 tjenesten er gratis.

Benytt gjerne “grasrotandel” linken Grasrotandel Nidelva padleklubb