Category Archives: Styret

Her vil informasjon fra styret postes. Referat fra møtene blant annet.

Årsmøte 08.02-17

Vi har avholdt årsmøte, her kommer et utdrag med valgene som ble tatt:

 

                15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Klaus Alstrup som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Klaus Alstrup som styreleder.
4 for 0 mot

 

                15.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo Per Christian Pedersen som nestleder.
Følgende hadde ordet i saken: Harald .
Vedtak: Årsmøtet valgte Per Christian Pedersen som nestleder.
4 for 0 mot

 

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Harald Hervik, Anders Eide, Ole Gunnar Selås, Bjarne Kateraas og Tommy Blokken som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Harald, Anders, Ole Gunnar, Bjarne, Tommy ble valgt til styremedlemmer.

4 for 0 mot

 

15.4 Valg av varamedlemmer: – ikke aktuelt

 

15.5 Valg av revisorer – ikke aktuelt

                15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har                 representasjonsrett

[Styret foreslo Ole Gunnar Selås til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging, her skal også Per Christian værer delaktig.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Ole Gunnar Selås og Per Christian Pedersen til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging

4 for 0 mot

 

15.7 Valg av kasserer

Styret foreslo Bjarne Kateraas som kasserer i klubben.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Bjarne Kateraas ble valgt som kasserer i klubben.

4 for 0 mot

Styremøte 15.02-16

15/02-2016: Av Ole G

Årsmøte

Nidelva padleklubb innviterer til årsmøte Mandag 07.03.16

Kl 19.00 i bank staua under Sparebanken Sør i Froland.

Vanlige årsmøte saker.

Powerpoint presentasjon av padleanlegg Kiland

Plan aktiviteter: Basseng og sommer.

Saker som ønskes fremmet på årsmøte må sendes på mail til FB eller pc.pedersen@hottmail.com / ogselaas@online.no innen fredag 04.03.16.

Vi håper flest mulig nye og gammle medlemmer kan møte opp denne kvelden. Det blir enkel men god servering og sansynligvis en del padlesladder

Uttrykksikonet grin

PS: Ingen blir tvunget inn i verv de ikke ønsker

Gi gjerne en tilbakemelding om du kommer

sms til Ole 99723971 eller Pc 47417230

Styret.