Bjørkoselva

Generelt Bratt elv med mye stein og er nok best på mye vann. Greit å bære forbi vanskelige deler, men ikke noe for uerfarene. Ikke den elva du vil svømme i!!
Vanskelighetsgrad
Øvre del: Stort sett 2 med en foss på 3+ i ett 3er parti.
Nedre del: Noen deler/fosser i grad 3, ett strekk på 4+ (eller mer).
Padle bar Vannstand “Flom”.
Beste årstid Vårflom (når isen går på Killandsvannet).
Og sikkert også i flomperioder om høsten.
Adkomst I fra Grimstad kjører du riksvei 404 mot Herrefoss til Grøsle.
Start øvre del: På Killandsvannet ved Øye mellom Grøsle og Herrefoss
Stopp øvre del/
start nedre del: Valborgland mellom Grøsle og Birkeland
Stopp nedre del: Ved Grøsle i Syndle (eller Bjørkos med bæring ut langs skogsbilvei som er stengt med bom).

Spesielle farer Trær over elva og nedre del har nok plasser med fare for “pinning”.