Saksliste Årsmøte 2018

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer som skal signere protokollen.
2.  Behandle idrettslagets årsberetning.
3.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
4.  Behandle forslag og saker.
5.  Fastsette medlemskontingent.
6.  Vedta idrettslagets budsjett.
7.  Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Det nye styret konstituerer seg i etterkant av årsmøte.

Årsmøte 2018

Det vil bli avholdt årsmøte for klubben 12.02-18 klokken 19.00. Møtet vil bli avholdt på Bank stua i Froland, alle er hjertelige velkommen.

Saksliste og agenda for møtet vil bli pubilisert på Facebook. Om noen har saker de ønsker å ta opp på årsmøtet må det sendes til post@nidelvapadleklubb.no innen 09.02-18.

Styret møter en time før årsmøte for gjennomgang av saksliste og agenda.

Mvh Klaus Alstrup, Leder.

Dugnad Ribbevann

Vi har fått anledning til å sette opp en slalåmbane på Ribbevann på Nyli. I den forbindelse trenger vi folk for å ta en dugnad. Vi satser på å gjøre en innsatts 6 mai fra klokken 11.00 til ca 16.00, alle er velkommen til å delta.

Trening i Frolandia

Neste søndag kommer i forbindelse med 1mai, det ble derfor besluttet at dagens trening ble den siste for sesongen. Vi har nå fått mulighet til å sette opp en slalåmbane på Ribbevann og vil satse på at en del av treningen vil foregå der i tiden fremover.

Årsmøte 08.02-17

Vi har avholdt årsmøte, her kommer et utdrag med valgene som ble tatt:

 

                15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Klaus Alstrup som styreleder.
Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.
Vedtak: Årsmøtet valgte Klaus Alstrup som styreleder.
4 for 0 mot

 

                15.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo Per Christian Pedersen som nestleder.
Følgende hadde ordet i saken: Harald .
Vedtak: Årsmøtet valgte Per Christian Pedersen som nestleder.
4 for 0 mot

 

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Harald Hervik, Anders Eide, Ole Gunnar Selås, Bjarne Kateraas og Tommy Blokken som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Harald, Anders, Ole Gunnar, Bjarne, Tommy ble valgt til styremedlemmer.

4 for 0 mot

 

15.4 Valg av varamedlemmer: – ikke aktuelt

 

15.5 Valg av revisorer – ikke aktuelt

                15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har                 representasjonsrett

[Styret foreslo Ole Gunnar Selås til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging, her skal også Per Christian værer delaktig.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Ole Gunnar Selås og Per Christian Pedersen til å representere idrettslaget i Froland kommune, Froland idrettsråd, alle forhold ang Kilands utbygging

4 for 0 mot

 

15.7 Valg av kasserer

Styret foreslo Bjarne Kateraas som kasserer i klubben.

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Pedersen.

Vedtak: Bjarne Kateraas ble valgt som kasserer i klubben.

4 for 0 mot

SMS

Nidelva padleklubb har oppretta gratis SMS gruppe for å spre info om padleaktivitet blandt likesinnede… I utgangspunktet er gruppa for klubbens medlemmer, men hensikten er jo å stimulere til mer padling. Så bor du i regionen og har et reelt ønske om av og til bli med på en tur så er du velkommen i gruppa.

Gjør slik: send følgende tekst: NPK PADLING INN til 2077. Så er du medlem.
Skal du ut å padle sprer du melding til alle i gruppa slik: NPK PADLING “din melding” til 2077.

Styremøte 15.02-16

15/02-2016: Av Ole G

Årsmøte

Nidelva padleklubb innviterer til årsmøte Mandag 07.03.16

Kl 19.00 i bank staua under Sparebanken Sør i Froland.

Vanlige årsmøte saker.

Powerpoint presentasjon av padleanlegg Kiland

Plan aktiviteter: Basseng og sommer.

Saker som ønskes fremmet på årsmøte må sendes på mail til FB eller pc.pedersen@hottmail.com / ogselaas@online.no innen fredag 04.03.16.

Vi håper flest mulig nye og gammle medlemmer kan møte opp denne kvelden. Det blir enkel men god servering og sansynligvis en del padlesladder

Uttrykksikonet grin

PS: Ingen blir tvunget inn i verv de ikke ønsker

Gi gjerne en tilbakemelding om du kommer

sms til Ole 99723971 eller Pc 47417230

Styret.